Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Roczny Program Współpracy

Dokumentem określającym zasady i obszary współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest Program Współpracy. Program uchwalany jest corocznie, najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

 

 


 

  • autor: Aneta Birecka

Program Współpracy z NGO 2020 - Konsultacje

Rozpoczynają się konsultacje Rocznego Programu Współpracy 2020, które będą polegały na zebraniu opinii na temat projektu uchwały, od podmiotów uprawnionych.

 W dniach 4-7 listopada 2019 r. można składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały wprowadzającej Roczny Program Współpracy na rok 2020. Uwagi należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Anonimy nie będą uwzględniane. 

Projekt dokumentu został umieszczony na stronie internetowej urzędu od dnia 25.10.2019 r.


 

Konsultacje projektu Programu Współpracy 2019

Rozpoczynają się konsultacje Rocznego Programu Współpracy 2019, które będą polegały na zebraniu opinii na temat projektu uchwały, od podmiotów uprawnionych.

 W dniach 28 września - 3 października 2018 r. można składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały wprowadzającej Roczny Program Współpracy na rok 2019. Uwagi należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Anonimy nie będą uwzględniane. 

Projekt dokumentu został umieszczony na stronie internetowej urzędu od dnia 21.09.2018 r.


 

Konsultacje projektu Programu Współpracy 2018

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy 2018 polegają na zebraniu opinii podmiów uprawnionych dotyczących zamieszczonego poniżej projektu dokumetu.

 W dniach 31 października - 6  listopada 2017 r. można składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały wprowadzającego Roczny Program Współpracy na rok 2018. Uwagi należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Anonimy nie będą uwzględniane. 

Projekt dokumentu został umieszczony na stronie internetowej urzędu od dnia 23.10.2017. r.

Roczny Program Współpracy 2018

Ruszają prace nad „Programem Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku  2018

Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza uprawnione podmioty  do zgłaszania propozycji działań, kierunków i zakresu współpracy w roku 2018.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 20.09.2017 r. (środa) za pośrednictwem poczty tradycyjnej; elektronicznej na adres: ngo@kluczbork.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Po zebraniu propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2018 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. 

Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Birecka (pok. 114 Urzędu Miejskiego  w Kluczborku, ngo@kluczbork.pl, tel. 77/ 418-14-81 w. 219)


 

Konsultacje projektu Programu Współpracy 2017

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy 2017 polegają na zebraniu opinii podmiów uprawnionych dotyczących zamieszczonego poniżej projektu dokumetu.

 W dniach 10-15 listopada 2016 r. można składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały wprowadzającego Roczny Program Współpracy na rok 2017. Uwagi należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Anonimy nie będą uwzględniane. 

Projekt dokumentu został umieszczony na stronie internetowej urzędu od dnia 2.11.2016. r.

Ruszają prace nad Rocznym Programem Współpracy z NGO 2017

Zapraszamy do współtworzenia Programu Współpracy na 2017 rok.

Ruszają prace nad „Programem Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku  2017”.

Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Kluczbork, do zgłaszania propozycji działań, kierunków i zakresu współpracy w roku 2017.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 23.09.2016  r. (piątek) za pośrednictwem poczty tradycyjnej; elektronicznej na adres: ngo@kluczbork.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Po zebraniu propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2017 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. 

 

Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Birecka ( pok. 114 Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ngo@kluczbork.pl, tel. 77/ 418-14-81 w. 219)


 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy 2016

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy 2016 polegają na zebraniu opinii podmiów uprawnionych dotyczących zamieszczonego poniżej projektu dokumetu.

Pisemne uwagi i wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku w dniu 12 listopada 2015 r.

Projekt dokumentu został umieszczony na stronie internetowej urzędu od dnia 4.11.2015. r.

Roczny Program Współpracy 2016

Ruszają prace nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku  2016

Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Kluczbork, do zgłaszania propozycji działań, kierunków i zakresu współpracy w roku 2016.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 9.10.2015  r. (piątek) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: ngo@kluczbork.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Po zebraniu propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2016 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. 

 

Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Birecka ( pok. 114 Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ngo@kluczbork.pl, tel. 77/ 418-14-81 w. 219)

Roczny Program Współpracy 2015

28 października 2014 r. został uchwalony Program Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

  • autor: Aneta Birecka

Roczny Program Współpracy 2014

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy 2014

 

Konsultacje polegać będą na zebraniu pisemnych uwag i wniosków od uprawnionych podmiotów na temat konsultowanej uchwały. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, w terminie: 5.11.2013 r. – 8.11.2013 r. Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione.

 

Projekt uchwały podlegającej konsultacji, został umieszczony na stronie internetowej urzędu www.kluczbork.pl od  29 października 2013 r.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Współpracy na 2014 rok.

 

Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Birecka ( pok. 114 Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ngo@kluczbork.pl, tel. 77/ 418-14-81 w. 219)

 

Program Współpracy 2013

  • autor: Aneta Birecka, data: 2012.11.07

2012

drukuj (2012)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28010
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-20 09:12

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3708989
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-04 15:47

Stopka strony