Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kluczbork

Uwaga:

Teksty uchwał oraz załączniki graficzne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zamieszczone na stronie mogą służyć wyłącznie do celów informacyjnych i na użytek własny.
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , I piętro, pok. 139  lub pod numerem tel. (77) 418 14 81 wew. 222.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kluczbork.

1. Kluczbork- miasto

1) część północna:

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miasta  Kluczborka – część północna, uchwalony przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr XXV/227/16 z dnia 29 czerwca 2016r., ogłoszony w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2016r., poz. 1652.

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,4379,kluczbork-czesc-polnocna-pdf.pdf

b) Uchwała Nr XXXVII/365/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka- część północna, ogłoszony w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2017r., poz. 1699  (zmiana w części tekstowej Uchwały Nr XXV/227/16)

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,5716,poxzmiana-mpzp-kluczborka-czesc-polnocna-maj-2017-r-pdf.pdf

c) Uchwała nr XVIII/314/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 15 kwietnia 2020r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna, ogłoszona w DZ. U. Woj. Opolskiego z 2020r. poz. 1530  (zmiana dotyczy części tekstowej oraz „punktowo” załącznika graficznego Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XXV/227/16)

 

https://bip.kluczbork.eu/plik,10557,314uchwala-xviii31420-zmiana-mpzp-miasta-kluczborka-cz-polnocna-pdf.pdf

2) część południowa:

a) Uchwała nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO z 2012r. Poz. 1436.

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/11_12/uchwala_xxv_259_12.pdf

b) Uchwała nr X/89/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 67, poz. 1274 z dnia 5 września 2003r. i  Uchwała Nr XXVIII/276/04 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lipca 2004r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO nr 61 poz. 1664 z dnia 15 września 2004r.

(obowiązujący w części nie objętej Uchwałą nr XXV/259/12 - oznaczonej na załączniku graficznym tej uchwały kolorem białym oraz numerami 1, 3)

http://www.bip.kluczbork.pl/prawo/uchwaly/uchwalaarch.php?id=124

c) Uchwała nr XLIV/490/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014r. opublikowana w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO z 24 marca 2014r. poz. 838.

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna /zmiana w uchwale nr X/89/03 - teren przy szpitalu - niezainwestowane części działek ewidencyjnych nr: 91/19, 91/23, 91/25./

(obowiązujący w części - zgodnie z załącznikiem  graficznym do uchwały)

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,1818,uchwala1-projekt-2014-02-20-kopia-pdf.pdf

d) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa, Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XXIII/207/16 z dnia 27 kwietnia 2016r., Dz. U. Woj. Opolskiego z 16.05.2016r., poz. 1110

/w części objętej w/w zmianą planu, utraciły moc dotychczasowe ustalenia uchwały Nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r.)

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,4227,2-uchwala-konc-do-zm-planu-kluczbork-poludnie-pdf.pdf

e) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa, Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XXXI/289/16 z dnia 30 listopada 2016r., Dz. U. Woj. Opolskiego z 14.12.2016r., poz. 2725

/w części objętej w/w zmianą planu, utraciły moc dotychczasowe ustalenia uchwały Nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r./ rejon ul. Młyńskiej

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,4884,uchwalyxxxi-zpodm-mpzp-kluczbork-mlyn-proj-11-16-r-pdf.pdf

f) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego, Uchwała Nr XLII/415/17 z dnia 23 listopada 2017r., Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 12 grudnia 2017r., poz. 3187

/W granicach w/w planu tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa przyjętej uchwałą Nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r./

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,6317,podmpzppop-kluczborka-w-rejonie-ul-pulaskiego-11-2017-r-pdf.pdf

g) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie, Uchwała Nr XLII/414/17 z dnia 23 listopada 2017r., Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 12 grudnia 2017r., poz. 3186

/w granicach w/w planu tracą moc ustalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna, przyjęty uchwałą Nr X/89/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 67, poz. 1274 z późn. zm.)

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,6316,podmpzp414-kluczbork-w-rejonie-ul-sklodowskiej-curie-pdf.pdf

h) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa /zmiana punktowa/.

Uchwała nr LIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa, opublikowanej w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 2841

/w części objętej w/w zmianą planu, utraciły moc dotychczasowe ustalenia uchwały Nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r./

 

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,7655,poduchwala-zmiana-mpzp-kluczbork-cz-poludn-nr-liv-531-18-pdf.pdf

 

UWAGA: Wojewoda Opolski dnia 5 listopada 2018r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.76.2018.MW, ogłoszone w Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 9 listopada 2018r. Poz. 3156, w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa:

„1) w części graficznej dotyczącej:

- załącznika nr 2 w zakresie granicy strefy ochrony sanitarnej od cmentarza wychodząca poza granice zmiany planu,

- załącznika nr 3 w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze strefą technologiczną wychodząca poza granice zmiany planu.”

Stwierdzenie nieważności w części graficznej uchwały, określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem, pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

2. Bażany : ( w granicach terenów zainwestowanych) 

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany uchwalony przez Radę Miejską w Kluczborku uchwałą Nr XLIII/423/17 z dnia 21 grudnia 2017r., ogłoszony w Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 11 stycznia 2018r., poz. 150

 

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,6443,xlii-bazany-pdf.pdf

 

UWAGA: Wojewoda Opolski dnia 26 stycznia 2018r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.6.2018.AD, ogłoszone w Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018r. Poz. 280, w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany, w części tekstowej dotyczącej:

1) § 7 pkt 4 w zakresie słów (cyt.) „z dopuszczeniem usług związanych z obsługą i serwisem samochodów”;

2) § 22 pkt 2 lit. a w zakresie słów (cyt.) „inne”;

3) § 23 pkt 2 lit. a w zakresie słów (cyt.) „inne”;

4) § 26 pkt 2 lit. a w zakresie słów (cyt.) „inne”.

Stwierdzenie nieważności w części tekstowej uchwały, określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem, pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały. Rozstrzygnięcie nadzorcze stało się prawomocne z dniem 26 lutego 2018r.

b) Uchwała Nr XXIX/359/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008r. opublikowana w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 3 poz. 44 z dnia 14 stycznia 2009r. (obowiązuje wyłącznie w części nieobjętej uchwałą Nr XLIII/423/17 z dnia 21 grudnia 2017r.)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/uchwala_xxix_359_08.doc

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zalnr1_xxix_359_08.jpg

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zalnr2_xxix_359_08.doc

c) Uchwała nr XVI/157/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2003r., opublikowana w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 3, poz. 54 z dnia 16 stycznia 2004r. (obowiązuje wyłącznie w części nieobjętej Uchwałą Nr XXIX /359/08 oraz uchwałą Nr XLIII/423/17 z dnia 21 grudnia 2017r.)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/03_05/uchwala_nr_xvi_157_03.pdf

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/03_05/zalacznik_xvi_157_03.pdf

3. Bąków: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

a) Uchwała Nr XXVI /334 /08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 83 poz.. 2029 z dnia 7 listopada 2008r.

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/xxvi_334_08.doc

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal1_xxvi_334_08.jpg

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal2_xxvi_334_08.doc

b) Uchwała Nr XVI/156/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2003r.  opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 3, poz. 53 z 16 stycznia 2004r. (obowiązujący w części nie objętej Uchwałą Nr XXVI/334/08)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/03_05/uchwala_nr_xvi_156_03.pdf

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/03_05/zalacznik_xvi_156_03.pdf

c) Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków, Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LIII/574/14 z dnia 28 października 2014r., Dz. U. Woj. Opolskiego z 19 listopada 2014r. poz. 2605 /zmiany punktowe, dla obszarów objętych w/w uchwałą utraciły moc ustalenia uchwały Nr XXVI/334/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008r.)

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,2492,uchwala-dobra-projekt-2014-10-28-do-publikacji-pdf.pdf

d) Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków, Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku Nr VI/42/15 z dnia 25 lutego 2015r., Dz. U. Woj. Opolskiego z 16 marca 2015r. poz. 671

/wprowadza zmiany w części tekstowej uchwały Nr XXVI/334/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008r./

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,2968,pod-bakow-uchwala-vi-42-15-2015-02-25-pdf.pdf

e) Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków, Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XXI/183/16 z dnia 24 lutego 2016r., Dz. U. Woj. Opolskiego z 14 marca 2016r., poz. 631

/zmiany punktowe, dla obszaru objętego w/w uchwałą tracą moc dotychczasowe ustalenia mpzp terenów zainwestowanych wsi Bąków przyjętego uchwałą Nr XXVI/334/08 z dnia 3 września 2008r./

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,4092,uchwala-zm-mpzp-bakow-poprawiony-pdf.pdf

UWAGA: Wojewoda Opolski dnia 1 kwietnia 2016r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.16.2016.KB, ogłoszone w Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. poz. 780, w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków w części tekstowej dotyczącej § 11 pkt 10 w sformułowaniu „W ramach wyznaczonych miejsc postojowych należy zapewnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż: 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15; 2 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40; 3 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100; 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100” zapisów „w liczbie nie mniejszej niż: 1 stanowisko - jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15; 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40; 3 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100; 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100”.

Stwierdzenie nieważności w części tekstowej uchwały, określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem, pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

4. Biadacz: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

Uchwała Nr XXIX /358/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 13 poz. 190 z dnia 26 lutego 2009r.

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/uchwala_xxix_358_08.doc

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zalnr1_xxix_358_08.jpg

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zalnr2_xxix_358_08.doc

5. Bogacica: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica, uchwalony przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr LI/504/18 z dnia 28 czerwca 2018r., ogłoszoną w Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 19 lipca 2018r. poz. 2190

 

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,7204,poducwala-mpzp-504-wsi-bogacica-pdf.pdf

 

Uwaga: Wojewoda Opolski dnia 2 sierpnia 2018r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.62.2018.AD, ogłoszone w Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2018r. poz. 2294, w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica, w części tekstowej dotyczącej § 6 pkt 29 (cyt.) „dopuszcza się zmianę przeznaczenia w całości lub części terenów, o których mowa w § 21 na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na zasadach określonych w § 17”.

Stwierdzenie nieważności w części uchwały nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica, określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem, pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

6. Borkowice: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

a) Uchwała Nr XXVI/332/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr  84 poz. 2038 z dnia 14 listopada 2008r.

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/xxvi_332_08.doc

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal1_xxvi_332_08.jpg

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal2_xxvi_332_08.doc

b) Uchwała Nr XVI/159/03 Rady Miejskiej w Kluczborku  z dnia 29 października 2003r.  opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 4, poz. 73 z dnia 23 stycznia 2004r. (obowiązujący w części nie objętej  Uchwałą Nr XXVI/332/08)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/03_05/uchwala_nr_xvi_159_03.pdf

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/03_05/zalacznik_xvi_159_03.pdf

c) Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice, Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015r., Dz. U. Woj. Opolskiego z 14 kwietnia 2015r. poz. 987

/dla obszaru objętego w/w uchwałą, utraciła moc zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice przyjęta uchwałą nr XXVI/332/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008r./

 

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,3060,uchwala-plan-borkowiceprojekt-druga-2015-03-16-pdf.pdf

7. Bogdańczowice: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

Uchwała Nr XVI /217/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 listopada 2007r.  opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 6 poz. 165 z dnia 29 stycznia 2008r.

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/xvi_217_07.pdf

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal_nr1_xvi_217_07.bmp

8. Gotartów: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

a) Uchwała Nr XIII/161/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2007r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 92 poz. 2977 z dnia 11 grudnia 2007r.

(obowiązujący w części, której nie objęła późniejsza zmiana)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/uchwala_xii_161_07.pdf

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal_nr1_xii_161_07.jpg

b) Uchwała Nr LII/558/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO z dnia 21 października 2014r. poz. 2301

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów - zmiana dotyczy działki nr 50 a. m. 4 w Gotartowie (zgodnie z załącznikiem  graficznym do uchwały)

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,2398,uchwala-spr30-09-14-zm-planu-wsi-gotartow-uchwalony-sprawdz-pdf.pdf

9. Krasków: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

a) Uchwała Nr X/123/2007 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2007r. opublikowana w Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 70 poz. 2115 z dnia 25 września 2007r. (obowiązuje w części nieobjętej uchwałą Nr XXXIX/391/17 z dnia 30 sierpnia 2017r.)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/uchwala_x_123_07.pdf

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal_nr1_x_123_07.jpg

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów zainwestowanych wsi Krasków, uchwalony przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr XXXIX/391/17 z dnia 30 sierpnia 2017r., ogłoszony w Dz. U. Woj. Opolskiego z 22 września 2017r., poz. 2325 (obowiązuje na obszarach przedstawionych na załącznikach graficznych do przedmiotowej uchwały)

 

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,6091,podmpzpxxxix-czesci-terenow-zainwestowanych-wsi-kraskow-uchwala-08-17-r-pdf.pdf

 

Uwaga: Wojewoda Opolski dnia 6 października 2017r. wydał Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.88.2017.MK /ogłoszone w Dz. U. Woj. Opolskiego z 16 października 2017r. Poz. 2551/ w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część terenów zainwestowanych wsi Krasków w części graficznej dla oznaczenia graficznego „wskazane w wybranych miejscach wymiary (w metrach): odległość usytuowania linii zabudowy od linii rozgraniczających tereny, szerokości dróg” wartości „8,9” oraz „8,2” dla symbolu 2RM. Stwierdzenie nieważności w części uchwały nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017r. określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem, pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

10. Kujakowice Górne : ( w granicach terenów zainwestowanych) 

Uchwała Nr XXIV/300/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 66  pozycja 1828 z dnia  2 września 2008 r.

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/xxiv_300_08.doc

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal1_xxiv_300_08.jpg

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal2_xxiv_300_08.pdf

11. Kujakowice Dolne: ( w granicach terenów zainwestowanych)  

Uchwała Nr XXIV/301/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 66  pozycja 1829 z dnia 2 września 2008r.

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/xxiv_301_08.doc

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal1_xxiv_301_08.jpg

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal2_xxiv_301_08.pdf

12. Łowkowice: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

a) Uchwała Nr XXVI/333/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 84 poz. 2039 z dnia 14 listopada 2008r.

(obowiązujący w części, której nie objęła późniejsza zmiana tekstowa)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/xxvi_333_08.doc

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal1_xxvi_333_08.jpg

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal2_xxvi_333_08.doc

b) Zmiana części tekstowej Uchwały Nr XXVI/333/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVIII/403/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Łowkowice, opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO z 17 września 2013r.  poz. 1966

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,1213,wersja-1-1uchwala-lowkowice-403-pdf.pdf

13. Krzywizna: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 6 pozycja 116 z dnia 31 stycznia 2007 r.

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/uchwala_xlviii_514_06.pdf

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/06_08/zal_nr1_xlviii_514_06.pdf

14. Kuniów: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

Uchwała Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kuniów, ogłoszona w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 2131

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,4663,uchwala-pod-nowy-planu-kuniowa-projekt-pdf.pdf

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XXVIII/251/16 rysunek mpzp Kuniów

15. Smardy Górne: ( w granicach terenów zainwestowanych) 

Uchwała Nr XXIX/272/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Górne, ogłoszona w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 2417

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,4766,uchwala-mpzp-podwsi-smardy-gorne-2016-10-27-pdf.pdf

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XXIX/272/16 rysunek mpzp Smardy Górne

16.Smardy Dolne: ( w granicach terenów zainwestowanych)  

Uchwała Nr XXIX/271/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Dolne, ogłoszona w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 2416

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,4765,uchwala-mpzppod-wsi-smardy-dolne-2016-10-27-pdf.pdf

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XXIX/271/16 rysunek mpzp Smardy Dolne

17. Ligota Górna i Zamecka (podzielona na część północną i południową):
1) cz. północna:
a) Uchwała Nr XXXIII/426/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 lutego 2009r. opublikowana w Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 19 poz. 296 z dnia 23 marca 2009r. (obowiązuje w części, której nie objęły późniejsze zmiany tj. przyjęte Uchwałą nr XLVI/513/14 z 14 kwietnia 2014r. oraz Uchwałą Nr LII/561/14 z dnia 30 września 2014r.)


http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/09_10/uchwala_xxxiii_426_09_z_05_02_2009r.pdf
http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/09_10/zalnr1_xxxiii_426_09.jpg

b) Uchwała nr XLVI/513/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2014r. opublikowana w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO z 2014r. poz. 1122
Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Górna i Ligota Zamecka. /punktowe zmiany w Uchwale Nr XXXIII/426/09/ (teren objęty zmianą - zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały)

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,1944,uchwala-nr-xliv-513-14-pdf.pdf

c) Uchwała Nr LII/561/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO z dnia 21 października 2014r. poz. 2304
Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (punktowe zmiany w uchwale nr XXXIII/426/09) w zakresie wsi Ligota Górna i Ligota Zamecka część północna (teren objęty zmianami: zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały)

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,2401,uchwalaspr-30-09-01-zm-ligota-gorna-i-zameck-uchwalony-sprawdz-pdf.pdf

2) część południowa:
a) Uchwała Nr XXV/258/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r. opublikowano w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2012r. poz. 1437 (uchwała zmieniona w części tekstowej oraz punktowo na załączniku graficznym  - Uchwałą Nr XXVII/411/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2020r.)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/11_12/uchwala_xxv_258_12.pdf
http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/11_12/zal_nr1_xxv_258_12.pdf
 
b) Uchwała Nr XXVII/411/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa, ogłoszonej w Dz. U. Woj. Opolskiego z 2021r. poz 233 (zmienia część tekstową i punktowo zał. graficzny uchwały XXV/258/12 z 28 września 2012r.)

https://bip.kluczbork.eu/plik,12654,20201230-nr411uchwala-zmiany-mpzp-ligoty-g-i-z-cz-poludniowa-21-12-20-r-kopia-pdf.pdf

 

18. Ligota Dolna:

a) Uchwała Nr XL/517/09 Rady Miejskiej Kluczborku z dnia 7 września 2009r.  opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 88, poz. 1291 z dnia 29 października 2009r.

(obowiązujący w części, której nie objęła późniejsza zmiana)

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/09_10/xl_517_09.pdf

http://www.bip.kluczbork.pl/uchwaly/09_10/zalnr1_xl_517_09.jpg

b) Uchwała nr X/89/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO Nr 67, poz. 1274 z dnia 5 września 2003r. i  Uchwała Nr XXVIII/276/04 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lipca 2004r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO nr 61 poz. 1664 z dnia 15 września 2004r.

(obowiązujący w części nie objętej Uchwałą Nr XL/517/09)

http://www.bip.kluczbork.pl/prawo/uchwaly/uchwalaarch.php?id=124

c) Uchwała Nr LII/559/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014r. opublikowano w DZ. U. WOJ. OPOLSKIEGO z dnia 21 października 2014r. poz. 2302

- Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (punktowa zmiana w uchwale nr XL/517/09)  w zakresie wsi Ligota Dolna (teren objęty zmianą:  zgodnie z załącznikiem  graficznym do uchwały)

http://www.bip.kluczbork.eu/plik,2399,uchwalaspr-30-09-14-zm-planu-wsi-ligota-dolna-uchwalony-sprawdz-pdf.pdf

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2013-02-25 09:41
  • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 13:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 80592
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 11:08:37