Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Ważne informacje dla zamówień publicznych

Treść strony

Ważne informacje dla zamówień publicznych

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie niesie dla wykonawców wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych. Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej co oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Z dniem 18 października 2018 r. powyższy wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (m. in. ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Z nadejściem powyższych dat, niedopuszczalne będzie złożenie ww. dokumentów  w formie pisemnej („papierowej”)!

Konieczne staje się zatem wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także dostosowanie procedur wewnętrznych i odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania ww. dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:  http://www.nccert.pl/kontakt.htm

W każdym prowadzonym postępowaniu zamawiający będzie określał szczegółowe rodzaje, sposoby użycia itd., środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem których będzie się odbywać komunikacja między zamawiającym a wykonawcą. Obecnie realizowany jest rządowy projekt E-zamówienia, mający na celu stworzenie centralnej platformy służącej do komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.  

Odstępstwo od komunikacji elektronicznej będzie dopuszczalne jedynie wyjątkowo i tylko w zakresie jakim użycie środków komunikacji elektronicznej jest wyłączone z uwagi na okoliczności wymienione w art. 10c ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed 18 kwietnia 2018 r. JEDZ składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 17 ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2016 r. poz. 1020). Natomiast w postępowaniach wszczętych począwszy od 18 kwietnia 2018 r. JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
    data wytworzenia: 2018-02-21
  • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
    data publikacji: 2018-02-21 12:55
  • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-21 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5746
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-21 12:58

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3791891
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-06 12:28

Stopka strony