Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 1

nazwadataużytkownikstrona
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 23.06.2021r.2021-06-23 13:14Katarzyna OrzechowiczInformacja o wykazach nieruchomości

Ilość znalezionych zbiorów plików: 21

nazwadataużytkownikstrona
brak tytułu2021-06-23 13:15Katarzyna OrzechowiczInformacja o wykazach nieruchomości
Projekt sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/431/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji2021-06-22 14:25Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 20202021-06-22 14:25Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej2021-06-22 14:23Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków2021-06-22 14:22Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego2021-06-22 14:21Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych2021-06-22 14:20Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej " Odrzańsko - Stobrawskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniwej sp. zo. o z siedzibą w Kluczborku”2021-06-22 14:19Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Odrzańsko - Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa2021-06-22 14:18Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu2021-06-22 14:17Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości2021-06-22 14:16Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa2021-06-22 14:16Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część północna2021-06-22 14:15Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu2021-06-22 14:14Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka2021-06-22 14:13Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za rok 20202021-06-22 14:13Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka wotum zaufania2021-06-22 14:11Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Zawiadomienie na sesję 30.06.2021 r.2021-06-22 14:10Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Zarządzenie Nr BR.0050.38.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zasad odliczania podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych przez jednostki oświatowe Gminy Kluczbork2021-06-22 11:10Jarosław NazarkiewiczZarządzenia BR.0050...2020
Zarządzenie Nr BR.0050.110.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr BR.0050.228.2020 z dnia 09.12.2020r.2021-06-22 11:08Jarosław NazarkiewiczZarządzenia BR.0050...2021
brak tytułu2021-06-22 07:29Jolanta Matusiak-CzystyEwidencja kąpielisk

Ilość znalezionych postępowań: 1

nazwadataużytkownikstrona
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty GM.271.11.2021.AS2021-06-22 14:18Agnieszka Socha-Dłubaklink