Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr BR.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:27

Zarządzenie Nr BR.0050.2.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:29

Zarządzenie Nr BR.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczbork do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu Gminy, do udzielania zaliczek pracownikom oraz do zaciągania zobowiązań finansowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:30

Zarządzenie Nr BR.0050.4.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zgłaszania zapotrzebowania nawykonanie dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:31

Zarządzenie Nr BR.0050.5.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia stwek czynszowych za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-14 10:34
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-14 10:34

Zarządzenie Nr BR.0050.6.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:41

Zarządzenie Nr BR.0050.7.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości w Bąkowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:42

Zarządzenie Nr BR.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:43

Zarządzenie Nr BR.0050.9.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 13:06
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-23 11:48

Zarządzenie Nr BR.0050.10.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-23 11:49
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-23 11:49

Zarządzenie Nr BR.0050.11.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie sprawie niewykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:47

Zarządzenie Nr BR.0050.12.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-22 08:33

Zarządzenie Nr BR.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-22 08:34

Zarządzenie Nr BR.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-22 08:35

Zarządzenie Nr BR.0050.17.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także do oddziałów sportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I, prowadzonych przez gminę Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-30 12:11

Zarządzenie Nr BR.0050.18.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-04 10:23

Zarządzenie Nr BR.0050.19.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-04 10:24

Zarządzenie Nr BR.0050.21.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-04 10:27

Zarządzenie Nr BR.0050.22.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-15 13:40

Zarządzenie Nr BR.0050.23.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-15 13:41

Zarządzenie Nr BR.0050.26.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej w Gminie Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-25 09:22

Zarządzenie Nr BR.0050.28.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:25

Zarządzenie Nr BR.0050.29.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:27

Zarządzenie Nr BR.0050.30.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:28

Zarządzenie Nr BR.0050.32.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-07 13:01
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-07 13:01

Zarządzenie Nr BR.0050.33.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania ma ogrzewanie proekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 14:10
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 14:10

Zarządzenie Nr BR.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 07:44

Zarządzenie Nr BR.0050.36.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:33

Zarządzenie Nr BR.0050.37.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:34

Zarządzenie Nr BR.0050.38.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:36

Zarządzenie Nr BR.0050.39.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1785
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-07 13:04

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2760378
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-22 12:16

Stopka strony