Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr BR.0050.1.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-14 08:37

Zarządzenie Nr BR.0050.2.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-14 09:04

Zarządzenie Nr BR.0050.3.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczbork do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu Gminy, do udzielania zaliczek pracownikom oraz do zaciągania zobowiązań finansowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-14 14:55

Zarządzenie Nr BR.0050.4.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-17 09:22

Zarządzenie Nr BR.0050.5.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-17 09:26
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-22 11:36

Zarządzenie Nr BR.0050.6.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/490/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podowania napojów alkoholowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Drabicka
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-17 09:27

Zarządzenie Nr BR.0050.7.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej I stopnia, prowadzonych przez Gminę Kluczbork w 2020r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Wielgosz-Bazan
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-17 09:31

Zarządzenie Nr BR.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-24 08:15

Zarządzenie Nr BR.0050.9.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także do odziałówsportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I, prowadzonych przez Gminę Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Wielgosz-Bazan
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-24 08:17

Zarządzenie Nr BR.0050.10.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-01-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-28 13:31

Zarządzenie Nr BR.0050.11.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-29 11:04

Zarządzenie Nr BR.0050.12.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-31 10:45

Zarządzenie Nr BR.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-31 10:47

Zarządzenie Nr BR.0050.14.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-31 10:49
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 10:54

Zarządzenie Nr BR.0050.15.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-31 10:49

Zarządzenie Nr BR.0050.16.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wierzbicka
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-06 14:02

Zarządzenie Nr BR.0050.17.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-06 14:04
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 10:56

Zarządzenie Nr BR.0050.18.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Okaj
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-06 14:05

Zarządzenie Nr BR.0050.19.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-06 14:07

Zarządzenie Nr BR.0050.20.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-06 14:08

Zarządzenie Nr BR.0050.22.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Lechowicz
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-13 10:59
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 15:05

Zarządzenie Nr BR.0050.24.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał dotyczących

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Stempel
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-13 11:00

Zarządzenie Nr BR.0050.25.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-13 11:02

Zarządzenie Nr BR.0050.26.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-13 11:03

Zarządzenie Nr BR.0050.27.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-13 11:05

Zarządzenie Nr BR.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-25 12:51

Zarządzenie Nr BR.0050.29.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-25 12:52

Zarządzenie Nr BR.0050.30.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-25 12:54

Zarządzenie Nr BR.0050.31.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-27 09:53
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 14:04

Zarządzenie Nr BR.0050.32.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-27 09:53
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 12:36

Zarządzenie Nr BR.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Publicznych Przedszkolach Gminy Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Jóźwin
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-27 09:54

Zarządzenie Nr BR.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli w Gminie Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Wielgosz-Bazan
  data wytworzenia: 2020-02-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-02-28 12:40

Zarządzenie Nr BR.0050.35.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie ustalenia opłat za wypożyczenie instrumentów muzycznych w Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Pietrzykowska
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-03 09:06

Zarządzenie Nr BR.0050.39.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 marca 2020r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wierzbicka
  data wytworzenia: 2020-03-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-05 08:56

Zarządzenie Nr BR.0050.40.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kopeć
  data wytworzenia: 2020-03-10
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-10 08:53

Zarządzenie Nr BR.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2020r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały dotyczącej: w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Stempel
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-06 14:37

Zarządzenie Nr BR.0050.42.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 marca 2020r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-06 14:39

Zarządzenie Nr BR.0050.44.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-11 14:19
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 14:24

Zarządzenie Nr BR.0050.45.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-11 14:22

Zarządzenie Nr BR.0050.46.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Lechowicz
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-18 11:42

Zarządzenie Nr BR.0050.48.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 marca 2020r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Lechowicz
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-19 08:36

Zarządzenie Nr BR.0050.49.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 marca 2020r. w sprawie określenia zasad zgłaszania zapotrzebowania na wykonanie dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kluczbork w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Stempel
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-20 14:17

Zarządzenie Nr BR.0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustego nieograniczonego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-23 14:45

Zarządzenie Nr BR.0050.52.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-23 14:51

Zarządzenie Nr BR.0050.53.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-23 15:01

Zarządzenie Nr BR.0050.54.2020 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-03-23 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 497
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-23 15:05

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3569591
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 14:11

Stopka strony