Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kluczbork

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kluczbork)

Metryka

 • opublikował: Magdalena Glanowska
  data publikacji: 2022-12-30 08:10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy GNP.6730.53.2022.MG w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 250 kW z możliwością rozbudowy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy GNP.6730.53.2022.MG w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 250 kW z możliwością rozbudowy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą)

Metryka

 • opublikował: Magdalena Glanowska
  data publikacji: 2022-12-08 13:54

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu

Metryka

 • opublikował: Artur Czerwony
  data publikacji: 2022-12-02 13:19

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa

                                                                                                                      Kluczbork, dnia 24 listopada 2022r.

GNP.6722.1.2022.KK

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/509/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.12.2022 r. do 27.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork (pok. nr 139, I piętro), w godzinach pracy urzędu.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod adresem: https://bip.kluczbork.eu/1302,wylozone-do-publicznego-wgladu?tresc=20545 [w zakładce: Planowanie przestrzenne/ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/ Wyłożone do publicznego wglądu].

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 14.30
w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w sali nr 138 – I piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Kluczborka w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@kluczbork.pl bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2023r.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@kluczbork.pl w terminie do dnia 11.01.2023 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej – portalu internetowym miasta Kluczborka pod adresem: www.kluczbork.eu [w zakładce: Urząd / RODO].

 

   Jarosław Kielar
Burmistrz Miasta Kluczborka

 

 

 

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa)

Metryka

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2022-11-24 13:08
 • zmodyfikował: Joanna Kowalik
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-24 13:52

Metryka

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2022-11-24 13:10

Gmina Kluczbork przystępuje do preferencyjnego zakupu węgla

Niniejszym informujemy, że Gmina Kluczbork przystępuje do preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236).

Zadanie to Gmina Kluczbork będzie realizować poprzez Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych (MZOK Kluczbork) we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się dystrybucją węgla, zlokalizowanymi na terenie naszej gminy. Wszelkie informacje na ten temat będą udostępniane na stronie www.kluczbork.eu

Więcej informacji ...

Metryka

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-11-03 10:04
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-04 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Morawiec
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-11-03 10:02

Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na terenie Gminy Kluczbork, o której mowa w art.43 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

drukuj (Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na terenie Gminy Kluczbork, o której mowa w art.43 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Pietrzykowska
  data wytworzenia: 2022-11-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-11-02 08:23

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

Metryka

 • opublikował: Artur Czerwony
  data publikacji: 2022-10-31 07:25

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej Sieci Play o oznaczeniu KLU7110B wraz z wewnętrzną linią zasilającą” dz. nr 30/6 ark. m. 1 obręb Maciejów.

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej Sieci Play o oznaczeniu KLU7110B wraz z wewnętrzną linią zasilającą” dz. nr 30/6 ark. m. 1 obręb Maciejów.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2022-10-28 07:51

Metryka

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2022-10-28 07:52

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego GNP.6730.53.2022.MG w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 250 kW z możliwością rozbudowy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego GNP.6730.53.2022.MG w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 250 kW z możliwością rozbudowy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą)

Metryka

 • opublikował: Magdalena Glanowska
  data publikacji: 2022-10-28 07:47

Obwieszczenie o wyłożeniu spisów inwentaryzacyjnych do publicznego wglądu

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu spisów inwentaryzacyjnych do publicznego wglądu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Brudko
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-10-20 08:25

Obwieszczenie o wyłożeniu spisów inwentaryzacyjnych do publicznego wglądu

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu spisów inwentaryzacyjnych do publicznego wglądu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Brudko
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-10-20 08:22

Informacja o wynikach konsultacji społecznych i sposobie rozstrzygnięcia ich przez Radę Miejską w Kluczborku

drukuj (Informacja o wynikach konsultacji społecznych i sposobie rozstrzygnięcia ich przez Radę Miejską w Kluczborku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Brudko
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-10-20 08:02
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-20 08:05

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnień w sprawie wydania warunków zabudowy nr GNP.6730.53.2022.MG z dnia 12 września 2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 250 kW z możliwością rozbudowy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą - Łowkowice

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnień w sprawie wydania warunków zabudowy nr GNP.6730.53.2022.MG z dnia 12 września 2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 250 kW z możliwością rozbudowy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą - Łowkowice)

Metryka

 • opublikował: Magdalena Glanowska
  data publikacji: 2022-10-03 15:43

Obwieszczenie o przekazaniu projektu planu do uzgodnień GNP.6730.53.2022.MG

Metryka

 • opublikował: Magdalena Glanowska
  data publikacji: 2022-10-03 15:45
 • zmodyfikował: Magdalena Glanowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-03 15:46

Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na terenie Gminy Kluczbork, o której mowa w art.43 ust.1, pkt 4 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

drukuj (Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na terenie Gminy Kluczbork, o której mowa w art.43 ust.1, pkt 4 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Pietrzykowska
  data wytworzenia: 2022-09-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-09-23 14:04

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy nr GNP.6730.53.2022.MG z dnia 12 września 2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 250 kW z możliwością rozbudowy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą - Łowkowice

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy nr GNP.6730.53.2022.MG z dnia 12 września 2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 250 kW z możliwością rozbudowy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą - Łowkowice)

Metryka

 • opublikował: Magdalena Glanowska
  data publikacji: 2022-09-14 13:13
 • zmodyfikował: Magdalena Glanowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 13:16

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr GNP.6730.48.2022.MG z dnia 19.08.2022r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Gotartów, Krzywizna, Smardy Górne poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr GNP.6730.48.2022.MG z dnia 19.08.2022r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Gotartów, Krzywizna, Smardy Górne poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • opublikował: Magdalena Glanowska
  data publikacji: 2022-08-25 09:20

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr GNP.6730.35.2022.MG z dnia 30.06.2022r. zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcji pelletu i brykietu drzewnego wraz z zapleczem socjalnym - Unieszów poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr GNP.6730.35.2022.MG z dnia 30.06.2022r. zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcji pelletu i brykietu drzewnego wraz z zapleczem socjalnym - Unieszów poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Glanowska
  data wytworzenia: 2022-07-04
 • opublikował: Magdalena Glanowska
  data publikacji: 2022-07-04 14:23
 • zmodyfikował: Magdalena Glanowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-04 14:57

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Smereka
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-06-29 13:36

Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na terenie Gminy Kluczbork, o której mowa w art.43 ust.1, pkt 4 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

drukuj (Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na terenie Gminy Kluczbork, o której mowa w art.43 ust.1, pkt 4 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Pietrzykowska
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-06-27 09:30

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Metryka

 • opublikował: Artur Czerwony
  data publikacji: 2022-06-14 07:51

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na terenie Gminy Kluczbork I aktualizacja, o której mowa w art.43 ust.2, pkt 1 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Pietrzykowska
  data wytworzenia: 2022-05-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-05-04 08:24

OBWIESZCZENIE GL.RUZ.4210.248.2021.AK w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lilianna Łabuda
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-04-12 12:12

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego N.1.747.14.2021.WP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lilianna Łabuda
  data wytworzenia: 2022-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-04-04 11:06

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na terenie Gminy Kluczbork I aktualizacja, o której mowa w art.43 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Pietrzykowska
  data wytworzenia: 2022-04-01
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-04-01 14:42

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Metryka

 • opublikował: Artur Czerwony
  data publikacji: 2022-02-22 07:51

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy gminnej wraz z instalacjami w miejscowości Kuniów.

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy gminnej wraz z instalacjami w miejscowości Kuniów.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2022-04-06 12:45

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kluczbork

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-02-11 12:48

Zawiadomienie Wójta Gminy Lasowice Wielkie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany-Kuniów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2022-02-11 12:50

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.2.2022.LS z dnia 08.04.2022r. przebudowa drogi gminnej w Kuniowie poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.2.2022.LS z dnia 08.04.2022r. przebudowa drogi gminnej w Kuniowie poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2022-04-11 10:26
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-11 11:01

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.2.2022.LS z dnia 08.04.2022r. przebudowa drogi gminnej w Kuniowie

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.2.2022.LS z dnia 08.04.2022r. przebudowa drogi gminnej w Kuniowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2022-04-11 10:48

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr GNP.6730.8.2022.LS z dnia 25.05.2022r. bud. elektrowni fotowoltaicznej 9,0 MW - Łowkowice poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr GNP.6730.8.2022.LS z dnia 25.05.2022r. bud. elektrowni fotowoltaicznej 9,0 MW - Łowkowice poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2022-05-27 08:42

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów.

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2022-09-22 11:15

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdańczowice.

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdańczowice.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2022-10-14 11:49

Tytuł obiektu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy gazociągu w miejscowościach Bąków, Biadacz i Dębina.

drukuj (Tytuł obiektu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy gazociągu w miejscowościach Bąków, Biadacz i Dębina.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2022-10-24 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37803
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-30 08:12:02