Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 listopada 2018r. - sesja I

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od I/1/18 do I/3/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018r. - sesja II

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od II/4/18 do II/15/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018r. - sesja III

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od III/16/18 do III/41/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018r. - sesja IV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od IV/42/18 do IV/50/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019r. - sesja V

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od V/51/19 do V/91/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019r. - sesja VI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VI/92/19 do VI/115/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019r. - sesja VII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VII/116/19 do VII/149/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019r. - sesja VIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VIII/150/19 do VIII/161/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019r. - sesja IX

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od IX/162/19 do IX/175/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2019r. - sesja X

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od X/176/19 do X/188/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019r. - sesja XI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XI/189/19 do XI/205/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019r. - sesja XII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XII/206/19 do XII/224/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019r. - sesja XIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XIII/225/19 do XIII/232/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019r. - sesja XIV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XIV/233/19 do XIV/246/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r. - sesja XV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XV/247/19 do XV/262/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 stycznia 2020r. - sesja XVI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XVI/263/20 do XVI/274/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 lutego 2020r. - sesja XVII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XVII/275/20 do XVII/284/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 15 kwietnia 2020r. - sesja XVIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XVIII/285/20 do XVIII/320/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2020r. - sesja XIX

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XIX/321/20 do XIX/333/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 czerwca 2020r. - sesja XX

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XX/334/20 do XX/340/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lipca 2020r. - sesja XXI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXI/341/20 do XXI/350/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 września 2020r. - sesja XXII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXII/351/20 do XXII/364/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2020r. - sesja XXIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXIII/365/20 do XXIII/372/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2020r. - sesja XXIV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXIV/373/20 do XXIV/387/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020r. - sesja XXV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXV/388/20 do XXV/399/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 grudnia 2020r. - sesja XXVI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXVI/400/20 do XXVI/403/20

UCHWAŁA NR XXVII/404/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kluczbork na 2021 r.

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 08:36

UCHWAŁA NR XXVII/405/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 08:39

UCHWAŁA NR XXVII/406/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji i wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo- księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Kluczbork oraz nadania Statutu Administracji Oświaty w Kluczborku

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 08:40

UCHWAŁA NR XXVII/407/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. na okres od 01.06.2021 roku do 31.12.2024 roku dla Gminy Kluczbork

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 08:40

UCHWAŁA NR XXVII/408/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 08:41

UCHWAŁA NR XXVII/409/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 listopada 2020 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 08:42

UCHWAŁA NR XXVII/410/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kluczbork

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 08:43

UCHWAŁA NR XXVII/411/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 11:13

UCHWAŁA NR XXVII/412/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 11:14

Uchwała Nr XXVII/413/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 11:16

UCHWAŁA Nr XXVII/414/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 11:21

UCHWAŁA NR XXVII/415/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-12-29 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31603
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-04 10:37