Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019r. - sesja V

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kuziemska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-30 14:13
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 14:56

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bażany

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-29 14:32

UCHWAŁA NR V/52/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bąków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-29 14:34

UCHWAŁA NR V/53/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biadacz

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-29 14:36

UCHWAŁA NR V/54/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogacica

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-29 14:37

UCHWAŁA NR V/55/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogacka Szklarnia

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-29 14:38

UCHWAŁA NR V/56/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdańczowice

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-29 14:41

UCHWAŁA NR V/57/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowice

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-29 14:42

UCHWAŁA NR V/58/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple Stare

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 07:40

UCHWAŁA NR V/59/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gotartów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 07:42

UCHWAŁA NR V/60/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 07:44

UCHWAŁA NR V/61/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywizna

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 07:45

UCHWAŁA NR V/62/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kujakowice Dolne

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 07:47

UCHWAŁA NR V/63/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kujakowice Górne

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:32

UCHWAŁA NR V/64/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuniów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:33

UCHWAŁA NR V/65/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Dolna

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:35

UCHWAŁA NR V/66/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Górna i Zamecka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:36

UCHWAŁA NR V/67/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łowkowice

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:37

UCHWAŁA NR V/68/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maciejów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:38

UCHWAŁA NR V/69/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Bogacica

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:39

UCHWAŁA NR V/70/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smardy Dolne

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:40

UCHWAŁA NR V/71/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smardy Górne

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:41

UCHWAŁA NR V/72/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Unieszów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 08:42

UCHWAŁA NR V/73/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabiniec

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-02-13 14:34

UCHWAŁA NR V/74/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:02

UCHWAŁA NR V/75/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:03

UCHWAŁA NR V/76/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujakowicach Dolnych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:05

UCHWAŁA NR V/77/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:06

UCHWAŁA NR V/78/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:07

UCHWAŁA NR V/79/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2019 oraz Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:13

UCHWAŁA NR V/80/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Bażany

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:14

UCHWAŁA NR V/81/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:22

UCHWAŁA NR V/82/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:33

UCHWAŁA NR V/83/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 i Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:34
 • zmodyfikował: Ewa Kuziemska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:59

UCHWAŁA NR V/84/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:35

UCHWAŁA NR V/85/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku na 2019 rok

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:38

UCHWAŁA NR V/86/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 2019 r.

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:39

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:52

UCHWAŁA NR V/88/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:53

UCHWAŁA NR V/89/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:55

UCHWAŁA NR V/90/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i rozchodów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:56

Uchwała Nr V/91/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-01-30 09:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15191
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-03 09:09

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3581532
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony