Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019r. - sesja VII

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kuziemska
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-16 14:54

UCHWAŁA NR VII/116/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 10:43

UCHWAŁA NR VII/117/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Iłowiec” położonego na terenie Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 10:45

UCHWAŁA NR VII/118/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 i Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 10:48

UCHWAŁA NR VII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 10:48

UCHWAŁA NR VII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork w 2019 roku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 10:49

UCHWAŁA NR VII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 11:12

UCHWAŁA NR VII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie w zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 11:13

UCHWAŁA NR VII/123/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 11:14

UCHWAŁA NR VII/124/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 11:15

UCHWAŁA NR VII/125/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 11:16

UCHWAŁA NR VII/126/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 11:16

UCHWAŁA NR VII/127/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:45

UCHWAŁA NR VII/128/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:46

UCHWAŁA NR VII/129/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:46

UCHWAŁA NR VII/130/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:48

UCHWAŁA NR VII/131/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:48

UCHWAŁA NR VII/132/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:49

UCHWAŁA NR VII/133/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:50

UCHWAŁA NR VII/134/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:51

UCHWAŁA NR VII/135/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:51

UCHWAŁA NR VII/136/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:52

UCHWAŁA NR VII/137/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 13:59

UCHWAŁA NR VII/138/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:00

UCHWAŁA NR VII/139/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:01

Uchwała Nr VII/140/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:02

UCHWAŁA NR VII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:03

UCHWAŁA NR VII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:04

UCHWAŁA NR VII/143/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:09

UCHWAŁA NR VII/144/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 stycznia 2019 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:10

UCHWAŁA NR VII/145/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim w sprawie przekazania przez Gminę Kluczbork zadania dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i szkoły muzycznej prowadzonych przez Gminę Kluczbork, wynikających z podstawowych potrzeb edukacyjnych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:11

UCHWAŁA NR VII/146/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:12

UCHWAŁA NR VII/147/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:13

UCHWAŁA NR VII/148/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:14

UCHWAŁA NR VII/149/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-09 14:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15181
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-03 09:09

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3581349
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony