Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019r. - sesja VIII

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kuziemska
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 09:43

UCHWAŁA NR VIII/150/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:18

UCHWAŁA NR VIII/151/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:20

UCHWAŁA NR VIII/152/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:21

UCHWAŁA NR VIII/153/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej w ramach poddziałania (09.01.03.Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 RPO WO 2014-2020)

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:22

UCHWAŁA NR VIII/154/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:23

UCHWAŁA NR VIII/155/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:24

UCHWAŁA NR VIII/156/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM Sp. z o.o ” w Kluczborku na lata 2018-2021 dla Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:24

UCHWAŁA NR VIII/157/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:27

UCHWAŁA NR VIII/158/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:28

UCHWAŁA NR VIII/159/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z DNIA 25 KWIETNIA 2019 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:31

UCHWAŁA NR VIII/160/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:32

UCHWAŁA NR VIII/161/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-04-30 13:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15178
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-03 09:09

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3581220
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony