Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019r. - sesja XI

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-23 14:08

UCHWAŁA NR XI/189/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 10:55

UCHWAŁA NR XI/190/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Dolna

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 10:56

UCHWAŁA NR XI/191/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 10:56

UCHWAŁA NR XI/192/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 10:58

UCHWAŁA NR XI/193/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli lidera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego)"w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego, konkurs nr RPOP.03.02.01 -IZ.00-16-002/19

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 10:59

UCHWAŁA NR XI/194/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:00

UCHWAŁA NR XI/195/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kluczbork na 2019 rok

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:01

UCHWAŁA NR XI/196/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:02

UCHWAŁA NR XI/197/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/166/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:03

UCHWAŁA NR XI/198/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:03

UCHWAŁA NR XI/199/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork na lata 2014-2020

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:04

UCHWAŁA NR XI/200/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/590/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:05

UCHWAŁA NR XI/201/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:06

UCHWAŁA NR XI/202/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:07

UCHWAŁA NR XI/203/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:10

Uchwała Nr XI/204/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:12

UCHWAŁA NR XI/205/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-09-09 11:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15190
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-03 09:09

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3581526
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony