Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 28 listopada 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zwołuje na dzień 28 listopada 2018 r. sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II. p o godz. 15:00

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 12 grudnia 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II. p o godz. 16:00.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 20 grudnia 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego IIp. o godz. 16:00.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 23 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego IIp. o godz. 16:00.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 27 lutego 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego IIp. o godz. 16:00.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 3 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego IIp. o godz. 16:00.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 25 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II.p o godz. 16:00.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 29 maja 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w obradach sesji, która odbędzie się w dniu 25 maja 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego IIp. o godz. 14:00.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 19 czerwca 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II.p o godz. 14:30.

Projekt w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:20

Projekt w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Dolna

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:21

Projekt w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:24

Projekt w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:25

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli lidera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (PSP Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (ZSP Nr 2 CKU)" w ramach Podziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego, konkurs nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 14:17
 • zmodyfikował: Ewa Kuziemska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 14:28

Projekt w sprawie umorzenia wierzytelności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:26

Projekt w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kluczbork na 2019 rok

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:28

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:28

Projekt w sprawie zmiany uchwały nr IX/166/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:30

Projekt w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:31
 • zmodyfikował: Ewa Kuziemska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 13:56

Projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork na lata 2014-2020

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:57

Projekt w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/590/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w przedmiocie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 13:59

Projekt w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 14:04

Projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-08-20 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8351
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-20 14:28

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3152377
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-20 14:28

Stopka strony