Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 3 kwietnia 2019r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kuziemska
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-28 13:44

Zaproszenie na sesję w dniu 3 kwietnia 2019 r.

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 13:36

Projekt w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 13:42

Projekt w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Iłowiec” położonego na terenie Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 13:45

Projekt w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 i Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 13:46

Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 13:47

Projekt w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork w 2019 roku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 13:48

Projekt w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:05

Projekt w sprawie w zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:14

Projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:15

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:19

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:20

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:21

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:21

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:22

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:23

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:23

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:24

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:25

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:25

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:26

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:27

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:27

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:28

Projekt w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:34

Projekt w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:35

Projekt w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:35

Projekt w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:38

Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:41

Projekt w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 stycznia 2019 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:43

Projekt w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:44

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim w sprawie przekazania przez Gminę Kluczbork zadania dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i szkoły muzycznej prowadzonych przez Gminę Kluczbork, wynikających z podstawowych potrzeb edukacyjnych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-03-25 14:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13677
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-24 14:53

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3581227
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony