Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6845.52.2013.IŚ - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

 

                                                                          Kluczbork dnia    17.12.2013 r.

 

Nr GG.6845.52.2013.IŚ

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając   na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

 

             I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

  1. Miasto Kluczbork, ul. Opolska / teren cmentarza komunalnego / – budynek gospodarczo-magazynowy o pow. 72,60 m2  położony na działce  nr 10/1 na ark. m. 11 , KW OP1U/00075596/0.

Wyjściowa stawka czynszu dzierżawnego za 1m2 miesięcznie – 22,30 zł + 23% VAT od stawki uzyskanej w przetargu       -          wadium – 398,00 zł

       Cel wydzierżawienia – budynek wykorzystywany będzie wyłącznie do prowadzenia usług

       pogrzebowych, sprzedaż trumien, krzyży, tabliczek na krzyże, wieńców i wiązanek.

       Umowa dzierżawy na okres od 01.02.2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

       Czynsz płatny będzie za dany miesiąc do 25-go każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT.
       W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem IZC – teren cmentarza.  

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala konferencyjna p. 138 na I piętrze.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej :
• dowodu tożsamości , w przypadku osób fizycznych
• aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisowi do rejestru.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452 .
Termin wpłaty wadium upływa 17 stycznia 2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
Wpłacone wadium zostanie :
•  zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
•  zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni         

   od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,  opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej i Nowej Trybunie Opolskiej.
Szczegółowe informacje : Urząd Miejski w Kluczborku - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140 tel. 774182785 w godz. 8.00 - 15.00 .

Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka


 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Świderska
    data wytworzenia: 2013-12-17
  • opublikował: Irena Świderska
    data publikacji: 2013-12-17 09:34
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-17 09:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233576
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3590124
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-07 08:34

Stopka strony