Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.5.2014.JK - Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

                                                                                                                Kluczbork, dnia 10.01.2014r.

Nr GG.6840. 5.2014.JK

                                                    OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.nr 207, poz. 2108 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

 

I rokowania na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż n/w nieruchomości.

1. Miasto Kluczbork , ul. Norwida

ark. m. 15 działka nr 64/18   o pow. 0,4076ha     KW:  OP1U/00059669/5 /wolna od obciążeń/

Cena wywoławcza : 522.197,00zł. + 23% VAT od ceny nabycia nieruchomości    

Zaliczka w wysokości: 52.220,00zł.           

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone symbolem 7MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość zabudowana rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego, inwestycja   przerwana w 2000r. Powierzchnia zabudowy budynku 903,80m2.

Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zagospodarowanych, w pełni uzbrojonych. Działka posiada dostęp do drogi.

Na w/w nieruchomość zostały przeprowadzone dwa przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

- I przetarg –  9.09.2013r.

- II przetarg – 27.11.2013r.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do kasy Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wpłaty zaliczki upływa  10 marca 2014r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1 do dnia 10 marca 2014r. do godz. 1500. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna  lub inny podmiot,

b)  datę sporządzenia zgłoszenia,

c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń;/formularz oświadczenia, przepisy prawne w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami/,

d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – cena nieruchomości nie może być niższa niż 40% jej wartości.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości,

Rokowania odbędą się w dniu  14 marca 2014r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój nr 138, I piętro.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi lub zaliczona zostaje uczestnikowi, który wygrał rokowania na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w rokowaniach przez zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rokowań.

Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu, www.przetargi-gctrader.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej na terenie Kluczborka oraz  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

       Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2014-01-10
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2014-01-10 12:05
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233101
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3584181
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:07

Stopka strony